TẬP CẬN BÌNH NÓI ĐÀI LOAN ‘PHẢI VÀ SẼ’ HỢP NHẤT VỚI TRUNG QUỐC

TẬP CẬN BÌNH NÓI ĐÀI LOAN ‘PHẢI VÀ SẼ’ HỢP NHẤT VỚI TRUNG QUỐC


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi người dân Đài Loan chấp nhận rằng họ ‘phải và sẽ’ hợp nhất với Trung Quốc.

Trong bài phát biểu đánh dấu 40 năm kể từ khi cải thiện mối quan hệ với Đài Loan, ông Tập nhắc lại lời kêu gọi thống nhất ôn hòa với Bắc Kinh trên cơ sở một quốc gia hai thể chế.
Tuy nhi

ên, ông nói Trung Quốc có quyền sử dụng vũ lực.
Trong khi Đài Loan tự trị và độc lập trên thực tế, Bắc Kinh coi hòn đảo này là một tỉnh ly khai.
Chủ tịch Trung Quốc cho biết cả hai bên là một phần một đại gia đình Trung Quốc và rằng nền độc lập của Đài Loan là “một dòng chảy ngược lịch sử và là ngõ cụt”.

 

 

Người dân Đài Loan “phải hiểu rằng độc lập sẽ chỉ mang lại khó khăn”, ông Tập nói và thêm rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ hình thức hành động nào thúc đẩy nền độc lập của Đài Loan.
Ông cũng nhấn mạnh rằng quan hệ với Đài Loan là “một phần chính trị nội bộ của Trung Quốc” và rằng “sự can thiệp của nước ngoài là không thể chấp nhận được”.

Một ngày trước bài phát biểu của ông Tập, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói rằng Bắc Kinh nên chấp nhận sự tồn tại của Đài Loan và sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết mâu thuẫn với hòn đảo này.

Facebook Comments