ĐỂ CÓ ĐƯỢC 173.880 TỶ ĐỒNG/NĂM EVN CHỈ CẦN BIẾT VẶT LÔNG 92 TRIỆU CON VỊT

  • Theo số liệu báo cáo thì mỗi tháng cả nước tiêu thụ 18 tỷ Kwh điện, như vậy mỗi tháng EVN bán ra được 18 tỷ Kwh điện, tức mỗi năm sẽ bán được 216 tỷ Kwh điện. Với giá điện bán ra bình quân là 2.300 đồng, nếu EVN tăng giá điện lên 8,36%, thì mỗi năm số tiền mà EVN trục lợi được là:
    216 tỷ Kwh * (8,36%*2.300) = 41.472 tỷ đồng. (Bốn mươi mốt ngàn, bốn trăm bảy mươi hai tỷ đồng/năm).
  • Thực tế sau khi EVN tăng giá điện lên 8,36% kết hợp với cách tính giá điện tăng lũy tiến theo 6 bậc, thì hoá đơn tiền điện của người tiêu dùng Việt Nam tăng bình quân 35%.
  • Vậy mỗi năm EVN trục lợi sau khi tăng giá điện lên 8,36% là:
    216 tỷ Kwh * (35%*2300) = 173.880 tỷ ( Một trăm bảy mươi ba ngàn, tám trăm tám mươi tỷ) / năm.
  • Như vậy sau động tác lương lẹo tăng giá điện lên 8,36%, EVN đã có đủ số tiền là 173.880 tỷ đồng/năm, thừa để xoá các khoản nợ cho Tập đoàn này gây ra, nhưng điều đau xót nhất là người tiêu dùng lại phải nai lưng ra cày chảy máu mắt để có tiền đóng tiền điện với giá cao ngất ngưởng nhằm trả vào những khoản lỗ do EVN ăn tàn, phá hại gây ra.

Nếu lấy 173.880 tỷ chia đều 23 triệu hộ sử dụng điện thì mỗi hộ phải gánh thêm bình quân 7,56 triệu đồng/năm.

Đời thật bất công và trớ trêu, đúng không các bạn? Bởi kẻ ăn ốc là EVN và Bộ Công Thương, còn người đổ vỏ là 92 triệu dân Việt Nam.

Vậy tại sao gần 500 Đại biểu Quốc hội không yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh giải trình về vấn đề gây bức xúc dư luận thế này?

Ảnh: Chủ tịch EVN Dương Quang Thành

Võ Văn Dũng.

Facebook Comments