HONG KONG GỌI, ĐÀI LOAN TRẢ LỜI

Ủng hộ hàng trăm ngàn người Hong Kong xuống đường ngày hôm qua, Tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn nói rõ :

“Vì sự trân trọng tự do, 500.000 người Hồng Kông ngày nay đã xuống đường và phản đối các quy định dẫn độ được coi là “Luật lệ xấu xa”.
Những gì chúng ta nên thấy là sự bảo vệ nhân quyền, dân chủ và pháp quyền mà người dân Hồng Kông đang phấn đấu, tự nhiên như ở vùng đất Đài Loan. Điều này đáng được trân trọng và bảo vệ.
Chúng ta cũng nên thấy rằng trong thời kỳ “một quốc gia, hai chế độ”, chỉ trong 22 năm, quyền tự do của người dân Hồng Kông không còn được coi là đương nhiên. Hệ thống luật pháp hiện đại trong quá khứ đã dần sụp đổ. Điều này xứng đáng với sự cảnh giác sâu sắc và mối quan tâm sâu sắc của chúng tôi.
Chúng tôi cũng ủng hộ sự theo đuổi dân chủ và tự do của mọi người. Chúng tôi cũng tin rằng tiếng nói của người dân Hồng Kông cần được tôn trọng. Chúng tôi cũng phải lên tiếng với thế giới: Đài Loan trân trọng nền dân chủ của chúng tôi và bảo vệ quyền quyết định vận mệnh của chúng tôi. “Một quốc gia, hai chế độ” sẽ không phải là một lựa chọn cho người Đài Loan.”

Bắc Kinh đang bị chính người Trung Quốc chối bỏ!

Fb Hà Phan

Facebook Comments