ĐỦ THỨ THUẾ

Sau khi đại biểu quốc hội đề xuất ban hành luật phê bình và tự phê bình dành cho cán bộ, công chức, nay đề xuất thêm người đi ra nước ngoài phải nộp phí từ 3-5 USD (tương đương khoảng 70.000 đến 110.000 đồng).

Tài sản của quan chức, đảng viên được đưa vào diện bí mật nhà nước; cán bộ, lãnh đạo được xem xét bỏ hình thức kỷ luật cách chức; sau khi giá xăng và điện tăng cùng lúc, người dân phải nộp thêm các khoản phí mà họ mỗi khi đề xuất đều “một số nước (rất phát triển) đang áp dụng hoặc cũng đang đề xuất tương tự”. Và họ cũng đang tìm cách để “huy động tiền, vàng trong dân”.

Ngày xưa Bác lên tàu đi Pháp có phải nộp thuế, phí chia tay kiểu này không? Bọn Pháp nó có thu của Bác đồng nào khi rời bến cảng không? Bác làm gì có tiền, nếu mà thu tiền thì chắc Bác về học trường làng chứ không đi tìm đường “cứu nước” rồi.

Họ ngồi bàn đủ thứ thuế, phí trên đời này để đánh vào túi tiền và tài sản của dân. Nhưng riêng các luật hay các chính sách có lợi hoặc ấn định quyền của dân như Luật lập hội, luật biểu tình thì họ trì hoãn vô thời hạn. Và vấn đề thể chế chính trị, nơi tạo ra những ông bà đại biểu hay quan chức có toàn quyền nghĩ ra đủ thứ thuế, phí dành cho dân và các cách bảo vệ cán bộ, quan chức, thì họ tuyệt nhiên chẳng bàn gì tới.

Tức là họ không bàn thảo gì đến các vấn đề của thể chế – cái gốc của mọi vấn đề.

Luân Lê.

Facebook Comments