NẠN NHÂN FORMOSA: BỊ HẠI Ở XỨ MÌNH, TÌM CÔNG LÝ… XỨ NGƯỜI!

Tình cảnh éo le này là của 7.875 nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tài chánh, việc làm của Formosa Hà Tĩnh. Hiện họ đã nhờ nhóm “Công lý cho Nạn nhân Formosa” nộp đơn kiện cho văn phòng công tố quận Đài Bắc đòi bồi thường 4 triệu đôla Mỹ cho 7.875 nạn nhân.

Vụ kiện Formosa Hà Tĩnh lần này còn được sự hỗ trợ của 5 tổ hợp Luật sư như Quỹ Bảo Vệ Quyền Môi Trường (ERF) và Hội Luật Sư Bảo Vệ Môi Trường.

Cần biết hồi năm 2016, khoảng 500 người dân đã ký đơn kiện công ty Formosa Hà Tĩnh ra tòa ở Việt Nam đòi bồi thường. Tuy nhiên đơn kiện đã bị trả về. Chính quyền Hà Tĩnh nói với báo giới rằng các đơn kiện của người dân “không đưa ra được chứng cứ chứng minh về những thiệt hại thực tế”.

Tha phương cầu… kiện! Đây có phải là nhục quốc thể không mấy ông ngồi ở hội trường quốc hội giương kính lên soi váy Ngọc Trinh?

Nguyễn Đình Bổn.

Facebook Comments